شعار اصلی این سازمان ایجاد رضایت فرد به فرد بوده و اقدامات بنیانگذار و مدیران این شرکت به سمت هموار سازی راه پر بار از آرامش به سمت سلامتی برای بیمه شدگان است. درمانت به معنای یافتن بهترین راه حل جهت ارائه خدمات به هر یک از بیمه شدگان با شرایط متفاوت بوده که نشان دهنده تعهد درمانت به حفظ و ارتقاء کیفیت خدماتی است که به اعضاء ارائه می شود.  باید متذکر شد که شرکت خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد (درمانت) گرچه خدمات رسیدگی و پرداخت خسارت بیمه تکمیلی را عهده دار است لیکن شرکت “بیمه” نیست. بیمه شدگان تحت قراردادهای بیمه گران، اعضای شرکت درمانت محسوب شده و دریافت کننده خدمات درمانت هستند. بیمه گران داخلی و خارجی به درمانت مجوز می دهند تا به نیابت از ایشان مدیریت خدمات را بر عهده گیرد. از این طریق بیمه شدگان همزمان به پوشش بیمه ای مورد نیاز خود دسترسی می یابند و هم از خدمات گسترده کمک رسانی در یک بسته خدماتی برخوردار می گردند.این شکل از خدمات منحصر به فرد به عنوان شرکت خدمات رسان (TPA) , برای مدیران و کارکنان شرکت درمانت فضایی مناسب جهت تمرکز بر ارائه بهترین خدمات پس از فروش بیمه نامه درمان و مسافرتی ایجاد نموده است.Mideast-Assistance شرکت خدمات رسان مجهز به مرکز تماس برون مرزی 24 ساعته بخشی از شبکه ای است که توسط پنج مرکز تماس دراقصی نقاط جهان اداره میشود.این شرکت با همکاری با مراکز درمانی در تمامی نقاط جهان آماده خدمات رسانی به 50 میلیون مسافر در سراسر دنیا است و بهترین تجربه خدمات رسانی  را به اشتراک می گذارند. همکاری این شرکت با شرکت درمانت بر اساس یک برنامه عملیاتی مشترک و متکی به راهکارهای فناورانه مطابق با استانداردهای بین المللی پشتیبانی است.

  • ارائه خدمات 24 ساعته به مسافرین ورودی
  • ارائه خدمات از طریق مرکز تماس 8 الی 22
  • ارائه خدمات VIP
  • ارائه خدمات از طریق کارت درمان و فرآیند های مبتنی بر ابزارهای فنآوری اطلاعات
  • استفاده از خدمات کارشناسی خبره در رسیدگی به خسارات درمانی / مسافرتی