معرفی نامه مجوزی است که درمانِت برای بیمه شده و به نفع مرکز درمانی صادر می کند تا بیمه شده بتواند با پرداخت کسری از هزینه اقدام درمانی(پرداخت فرانشیز)، خدمت مورد نظر را از مرکز درمانی مذکور دریافت نماید. درمانِت معرفی نامه را پس از بررسی دستور پزشک معالج و با رعایت شرایط بیمه نامه صادر میکند. بیمه شدگان گرامی می توانند در تهران به آدرس درمانِت و در شهرستان ها به شعب بیمه سامان برای درخواست معرفی نامه مراجعه حضوری داشته باشند.

همچنین بیمه شدگان تهرانی یا بیمارانی که برای معالجه به مراکز درمانی تهران مراجعه می نمایند، می توانند از طریق whatsApp به شماره 09366393990، تصویر دستور پزشک معالج را ارسال نمایند تا درخواست ایشان بررسی و معرفی نامه برای بیمار صادر گردد. بیمه شده می تواند در درخواست خود قید نماید تا معرفی نامه صادره به آدرس مورد نظر وی ارسال (هزینه ارسال با پیک بر عهده بیمه شده است) گردد یا نماینده خود را جهت دریافت معرفی نامه به شرکت درمانِت معرفی نماید.