You are here:-آموزش

Tutorials & Guides

کمک رسان یوروکراس

همکاری درمانِت با شرکت بین المللی یوروکراس در پوشش خدمات مسافرتی ورودی به کشور

بیمه سامان

حجم قابل توجهی از بیمه شدگان بیمه سامان در قالب قرارداد های گروهی و انفرادی و همچنین کلیه بیمه شدگان بیمه مسافرتی سامان بیش از یک سال است که از درمانِت خدمات خود را دریافت می کنند.

By | ژانویه 26th, 2018|Categories: آموزش|بدون ديدگاه
بارگذاری مطالب بیشتر