You are here:-اخبار

Latest Tech News

مراکز درمانی

به زودی داروخانه ها و مطب های منتخب نیز به شبکه درمانِت دعوت خواهند شد تا کل فرآیند درمان از مطب تا داروخانه یا دیگر مراکز پاراکلینیکی، درون شبکه درمانِت به انجام برسد.

By | January 26th, 2018|Categories: اخبار|0 Comments
Load More Posts