ثبت خسارت بیمه مسافرتی1399/6/5 11:22:14

ثبت و اعلام خسارت
بیمه درمان

ثبت خسارت بیمه
مسافرتی

نحوه استفاده از خسارت
الکترونیک

دریافت معرفی نامه

ثبت و اعلام
خسارت بیمه درمان

ثبت خسارت
بیمه مسافرتی

نحوه استفاده از
خسارت الکترونیک

نحوه دریافت
معرفی نامه

سوالات مربوط به ثبت خسارت بیمه مسافرتی

چگونه می توان اعتبار بیمه نامه مسافرتی را کنترل نمود؟1399/6/2 9:04:46

شما می توانید از طریق مراجعه به سایت بیمه سامان www.si24.ir اعتبار بیمه نامه مسافرتی خود را کنترل نمایید.

چگونه میتوان بیمه نامه مسافرتی را تهیه نمود؟1399/6/2 9:03:25

صدور بیمه نامه مسافرتی از طریق مرکز،آژانس مسافرتی،نماینده بیمه سامان،فرودگاه امام خمینی،به صورت تلفنی و آنلاین از سایت بیمه سامان میتواند انجام پذیرد.

تا چه زمانی برای ابطال بیمه نامه میتوان اقدام کرد؟1399/6/2 9:02:00

حداکثر تا 6 ماه پس از صدور بیمه نامه شما می توانید نسبت به ابطال بیمه نامه اقدام نمایید.

برای ابطال بیمه نامه و تصحیح به کجا باید مراجعه کرد؟1399/6/2 9:00:42

باید به محلی که بیمه نامه صادر شده است مراجعه کنید (آژانس، نماینده، بانک و دفتر مرکزی بسته به اینکه محل صدور کجا بوده است) و در مورد بیمه نامه هایی که به صورت آنلاین یا تلفنی صادر شده اند می بایست به دفتر مرکزی سامان جهت ابطال مراجعه نمایید. لازم به ذکر است تصحیح بیمه نامه های آنلاین به صورت تلفنی با دفتر مرکزی انجام پذیر می باشد.

در چه صورت می توان بیمه نامه را ابطال کرد و چه مدارکی نیاز است؟1399/6/2 8:58:54

در صورت عدم صدور ویزا و یا انصراف از سفر پس از اتمام زمان ویزا (با ارائه پاسپورت . یا نامه ریجکت سفارت) شما  می توانید بیمه نامه را ابطال نمایید و در کشور هایی که نیاز به ویزا ندارند می توانید پاسپورت خود را ارائه دهید.

چه مواردی در صورت گم شدن مدارک تحت پوشش می باشد؟1399/6/2 8:36:07

در این مواقع هزینه ی صدور المثنی مربوط به فقدان گذرنامه و گواهینامه با ارائه ی رسید تا سقف مندرج در بیمه نامه به بیمه شده پرداخت میگردد.

آیا هزینه ی وسایل و پول داخل چمدان گم شده و یا شکستن چمدان تحت پوشش است؟1399/6/2 8:34:44

خیر، تنها تاخیر و گم شدن چمدان با ارائه مدارک لازم تحت پوشش می باشد.

چه مدارکی در صورت گم شدن چمدان برای پرداخت خسارت لازم است؟1399/6/2 10:24:08

در صورت تاخیر بیش از 21 روز بار گم شده تلقی می شود و با توجه به وزن چمدان محاسبه خسارت تا سقف مندرج در بیمه نامه محاسبه میگردد. مدارک لازم جهت دریافت خسارت به شرح زیر می باشند:

 • تگ بار
 • کپی مهر ورود و خروج پاسپورت
 • نامه هواپیمایی مبنی بر گم شدن بار بیش از 21 روز
چه مدارکی در صورت تاخیر هواپیما برای پرداخت خسارت لازم است؟1399/6/2 8:21:37

مدارک مورد نیاز به شرح زیر می باشند:

 • بلیط
 • پاسپورت
 • بیمه نامه
 • نامه ی هواپیمایی
 • تاخیر بیش از 6 ساعت
 • رسید هزینه های ضروری شامل رسید مربوط به حمل و نقل و اقامت هتل تا مبلغ مندرج
چه مدارکی در صورت تاخیر چمدان برای پرداخت خسارت لازم است؟1399/6/2 8:17:04

مدارک لازم به شرح زیر می باشد:

 • پاسپورت
 • بیمه نامه
 • نامه ی هواپیمایی
 • تاخیر بیش از 12 ساعت
 • رسید هزینه های ضروری انجام شده شامل البسه و لوازم آرایشی و بهداشتی
آیا امکان پرداخت خسارت در خارج از کشور وجود دارد؟1399/6/2 8:11:11

دراین مواقع، امکان پرداخت مستقیم موارد تحت پوشش از طرف کمک رسان به بیمارستان مربوطه وجود دارد.

چه مدارکی جهت باز پرداخت خسارت لازم است؟1399/6/2 8:06:29

اصل مدارک پزشکی و دندانپزشکی شامل:

 • گزارش پزشک
 • رسید پرداخت
 • بیمه نامه
 • پاسپورت
چه مواردی در هزینه های دندانپزشکی تحت پوشش می باشند؟1399/6/2 8:05:13

فوریت ها ی دندانپزشکی تا سقف مندرج در بیمه نامه تحت پوشش خواهند بود. (شامل مواردی چون رود کانال و ایمپلنت نمی شود.)

چه مواردی در هزینه های پزشکی تحت پوشش می باشد؟1399/6/2 8:02:49

موارد پزشکی که سابقه ی قبلی نداشته باشد و البته به این نکته نیز باید اشاره داشت که این موارد را باید تیم پزشکی کمک رسان تعیین کند.

آیا ضرب العجلی جهت اعلام خسارت وجود دارد؟1399/6/2 7:50:25

زمان اعلام خسارت 10 روز می باشد و بیمه شده می بایستی حداکثر تا 10 روز پس از وقوع خسارت به کمک رسان اعلام خسارت کند.

پرتال درمانت

با پرتال درمانت شما را تا حد زیادی از مراجعه حضوری بی نیاز کرده ایم. با استفاده از پرتال درمانت می توانید اقداماتی نظیر دریافت معرفی نامه، ثبت و اعلام خسارات و… را  به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهید و از این طریق در زمان خود صرفه جویی نمایید. 

ورود به پرتال
بیمه