ثبت و اعلام خسارت
بیمه درمان

ثبت خسارت بیمه
مسافرتی

نحوه استفاده از خسارت
الکترونیک

دریافت معرفی نامه

بیمه

ثبت و اعلام
خسارت بیمه درمان

بیمه

نحوه استفاده از
خسارت الکترونیک

بیمه

نحوه دریافت
معرفی نامه

تعرفه های محاسبه خسارت

تعرفه های محاسبه خسارت بر اساس آخرین بخش نامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم شده اند. برای اینکه از این تعرفه ها آگاه شوید میتوانید به لینک زیر مراجعه کرده و آنها را ببینید یا اینکه فرم های زیر را مشاهده نمایید.

تعرفه های وزارت بهداشت
بیمه

پرتال درمانت

با پرتال درمانت شما را تا حد زیادی از مراجعه حضوری بی نیاز کرده ایم. با استفاده از پرتال درمانت می توانید اقداماتی نظیر دریافت معرفی نامه، ثبت و اعلام خسارات و… را  به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهید و از این طریق در زمان خود صرفه جویی نمایید. 

ورود به پرتال