ثبت و اعلام خسارت
بیمه درمان

نحوه استفاده از خسارت
الکترونیک

دریافت معرفی نامه

بیمه

ثبت و اعلام
خسارت بیمه درمان

بیمه

نحوه استفاده از
خسارت الکترونیک

بیمه

نحوه دریافت
معرفی نامه

چطور باید مرکز درمانی مورد نظر را جست و جو کنید؟

برای پیدا کردن مرکز درمانی مورد نظر خود، سعی فرمایید تمامی اطلاعات در دسترس از مرکز درمانی مانند محل استان و شهر و نوع مرکز را وارد فرمایید تا نتایج جستجو محدود تر گردد. در صورتی که مرکز درمانی مد نظر شما در لیست نیست می توانید با پر نمودن فرم ذیل ما را در تکمیل شبکه درمانی درمانت یاری فرمایید.

درخواست همکاری مرکز
بیمه