ثبت و اعلام خسارت
بیمه درمان

نحوه استفاده از خسارت
الکترونیک

دریافت معرفی نامه

بیمه

ثبت و اعلام
خسارت بیمه درمان

بیمه

نحوه استفاده از
خسارت الکترونیک

بیمه

نحوه دریافت
معرفی نامه

مدارک مورد نیاز جهت دریافت معرفی نامه:

مدارک ذیل جهت دریافت معرفی نامه الزامیست:

  • دستور پزشک همراه با تاریخ و مهر پزشک مربوطه
  • مدارک مرتبط با بیماری (اسکن، سونوگرافی، ام ار ای و…) در موارد بیمارستانی
  • مواردی که براساس حادثه می باشد شامل:
    – تاریخ اولین مراجعه به اورژانس با مدارک مستند
    – گزارش حادثه مرتبط از مراجع ذی صلاح
بیمه

دریافت معرفی نامه

آیا تمامی هزینه های درمان از طریق ارائه معرفی نامه به مراکز درمانی قابل پرداخت می باشد؟

برخی هزینه ها طبق آیین نامه های بیمه تکمیلی توسط بیمه گر قابل پرداخت نیست که در معرفی نامه تحت عنوان استثناء می آید. در صورت وجود این موارد در صورت حساب مرکز درمانی، پرداخت بر عهده بیمه شده است.
در صورت تغییر در اقدامات درمانی و نیاز به تغییر سقف ریالی درج شده در معرفی نامه، نیاز است معرفی نامه جاری باطل و معرفی نامه جدید صادر گردد. مراکز درمانی طرف قرارداد در این خصوص کاملاً آگاه بوده و بیمه شده محترم را در خصوص روال کار راهنمایی خواهند نمود.

بیمه

مراکز طرف قرار داد

تا به امروز درمانت با بیش از 1025 مرکز درمانی قرارداد دارد. برای آنکه بتوانیم خدمت رسانی بهتری داشته باشیم و همه مردم کشور عزیزمان بتوانند از خدمات ما استفاده کنند، هر روزه در حال اضافه کردن مراکز درمانی جدید به این لیست هستیم. در لیست زیر مراکز درمانی که ازخدمات آنلاین پشتیبانی میکنند با علامت ستاره مشخص شده اند.

مراکز طرف قرارداد
بیمه