ثبت و اعلام خسارت
بیمه درمان

نحوه استفاده از خسارت
الکترونیک

دریافت معرفی نامه

بیمه

ثبت و اعلام
خسارت بیمه درمان

بیمه

نحوه استفاده از
خسارت الکترونیک

بیمه

نحوه دریافت
معرفی نامه

قبل از مراجعه به مرکز درمانی

در صورتی که می خواهید به مراکز درمانی مراجعه نمایید، ابتدا به سایت درمانت مراجعه کنید و مرکز درمانی مورد نظر خود را از لیست مراکز درمانی طرف قرار داد با درمانت انتخاب نمایید. هنگام مراجعه به این لیست دقت نمایید که آیا مرکز درمانی شما از خدمات آنلاین پشتیبانی می کند یا خیر. مراکز درمانی که از خدمات آنلاین پشتیبانی می کنند با علامت ستاره مشخص شده اند.

لیست مراکز درمانی
بیمه

دریافت معرفی نامه

بهترین روش برای اینکه شما بتوانید از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنید، دریافت معرفی نامه است. اگر شما معرفی نامه داشته باشید، در طی مراجعه به مراکز درمانی نیاز به پرداخت هیچ گونه هزینه ای (در قالب قرارداد بیمه تکمیلی) وجود نخواهد داشت.

چگونه معرفی نامه دریافت کنم؟
بیمه

مدارک لازم هنگام مراجعه به مراکز درمانی

 توجه داشته باشید که هنگام مراجعه به کلیه مراکز درمانی، سعی کنید همه مدارک مورد نیاز را به همراه خود داشته باشید تا اینکه در طی فرایند درمانی خود با چالش های کمتری مواجه شوید و هدر رفت زمانی نداشته باشید. درمورد معرفی نامه نیز به این نکته توجه داشته باشید که اگر حضورا آن را دریافت کرده باشید باید آن را همراه خود داشته باشید. مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه به مراکز درمانی به شرح زیر می باشند:

  • اصل دستور پزشک

  • مدارک شناسایی

  • معرفی نامه در صورت نیاز

بیمه