ثبت و اعلام خسارت
بیمه درمان

ثبت خسارت بیمه
مسافرتی

نحوه استفاده از خسارت
الکترونیک

دریافت معرفی نامه

ثبت و اعلام
خسارت بیمه درمان

ثبت خسارت
بیمه مسافرتی

نحوه استفاده از
خسارت الکترونیک

نحوه دریافت
معرفی نامه

چگونه خسارت درمان را پی گیری کنم؟ 

پاسخ به ابهامات

در صورت مشاهده هرگونه ابهام در پرداخت خسارت، شما می توانید با شماره 91008448-021 تماس حاصل نموده و درخواست خود را جهت بررسی بیشتر مطرح نمایید. کارشناسان ما آماده پاسخ گویی به شما هستند.

بیمه