ثبت و اعلام خسارت
بیمه درمان

ثبت خسارت بیمه
مسافرتی

نحوه استفاده از خسارت
الکترونیک

دریافت معرفی نامه

ثبت و اعلام
خسارت بیمه درمان

ثبت خسارت
بیمه مسافرتی

نحوه استفاده از
خسارت الکترونیک

نحوه دریافت
معرفی نامه

ارتباط با درمانت

در صورت وجود هرگونه پرسش و یا ابهام در رابطه با محصولات و خدمات و یا سایر موارد، ما همواره آماده شنیدن صدای گرم شما و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتان هستیم.

آدرس:
میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی،
خیابان زاینده رود غربی، شماره 14

دسترسی وسایل نقلیه عمومی :
بی آر تی پایانه معین- پارک وی

شماره تماس:
91008448-021

ایمیل:
info@darmanet.com