ثبت و اعلام خسارت
بیمه درمان

ثبت خسارت بیمه
مسافرتی

نحوه استفاده از خسارت
الکترونیک

دریافت معرفی نامه

ثبت و اعلام
خسارت بیمه درمان

ثبت خسارت
بیمه مسافرتی

نحوه استفاده از
خسارت الکترونیک

نحوه دریافت
معرفی نامه

راه های ثبت اطلاعات خسارت درمان 

شعب درمانت 

هم اکنون درمانت دارای 16 شعبه در شهرهای مختلف کشورمان است که می تواند به مردم عزیزمان خدمت رسانی نماید. همانطور که ذکر شد، برای ارائه مدارک خسارتتان لزوما نیاز به مراجعه حضوری نیست و می توانید به راحتی از طریق پرتال اقدام نمایید. اما اگر به هر دلیلی تمایل داشتید که حضورا مدارک خود را ارسال نمایید، می توانید به راحتی از لیست شعب نزدیک ترین شعبه به خود را پیدا کنید و به آنجا مراجعه نمایید.  

مشاهده لیست شعب درمانت
بیمه