ثبت و اعلام خسارت
بیمه درمان

نحوه استفاده از خسارت
الکترونیک

دریافت معرفی نامه

بیمه

ثبت و اعلام
خسارت بیمه درمان

بیمه

نحوه استفاده از
خسارت الکترونیک

بیمه

نحوه دریافت
معرفی نامه

شرایط بیمه نامه شما

برای اینکه بتوانید از بیمه نامه خود استفاده بهتری را ببرید، باید از شرایط بیمه نامه خود آگاه باشید. بسته به اینکه شما از طرح گروهی استفاده میکنید و یا انفرادی (خانواده) شرایط بیمه نامه شما می تواند متفاوت باشد.

پرتال درمانت

با پرتال درمانت شما را تا حد زیادی از مراجعه حضوری بی نیاز کرده ایم. با استفاده از پرتال درمانت می توانید اقداماتی نظیر دریافت معرفی نامه، ثبت و اعلام خسارات و… را  به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهید و از این طریق در زمان خود صرفه جویی نمایید. 

ورود به پرتال