امروزه تنها داشتن بيمه‌های اجتماعی در هنگام بيماری و بروز حادثه برای بيمه شدگان كافی نيست. هزينه‌های بستری و عمل جراحی در بيمارستان‌ها، فشار مالی فراوانی را به افراد وارد می‌نمايد.
موسسات، سازمان‌ها و شركت‌های موفق برای بالابردن رضايتمندی كاركنان خود انواع خدمات رفاهی و درمانی را براي آنان فراهم می‌آورند. آنها معتقد هستند كه كاركنان راضی به سازمان وفادار مانده و در جهت تحقق اهداف سازمان گام بر می‌دارند. به همين منظور بسیاری از موسسات، سازمان‌های دولتی و خصوصی كه تعداد كاركنان آنها و افراد تحت تكفلشان بيش از 70 نفر باشند، می‌توانند در جهت دستيابي به اين هدف، اين گروه را تحت پوشش بيمه نامه درمان تكميلی قرار دهند. با اين كار سازمان آرامش و اطمينان را درهنگام بروز بيماری يا حادثه به کارکنان هديه می‌كند.

درمانت

هزينه‌هايی كه توسط اين بيمه نامه می‌تواند پرداخت گردد، به شرح زير می‌باشد:

جبران هزينه‌های بيمارستانی: بستری و جراحی در بيمارستان و مراكز جراحي محدود ( با بيش از 6 ساعت بستري)، آنژيوگرافی قلب و انواع سنگ شكن.
همچنين جبران هزينه‌های جراحي مغز و اعصاب ( به استثناء ديسك ستون فقرات ) ، قلب ، پيوند كليه ، مغز استخوان و پيوند ريه و كبد حداكثر تا دو برابر تعهد بيمارستاني.
هرينه هاي زايمان طبيعي و سزارين.

 هزينه‌های پاراكلينيكي شامل موارد زير:

جبران هزينه هاي سونوگرافي ، ماموگرافي ، انواع سي تي اسكن ، انواع آندوسكوپي ، ام آر آي ، اكو كار ديو گرافي ، راديو تراپي.
جبران هزينه هاي مربوط به تست ورزش ، نوار عضله ، نوار مغز ، آنژيوگرافی چشم، نوار عصب.
اعمال مجاز سرپايي شامل : شكستگي ها ، گچ گيري ، ختنه ، بخيه، كرايوتراپی، اكسيزيون، ليپوم، تخليه كيست و ليزر درماني.
جبران هزينه‌های مربوط به رفع عيوب انكساری چشم به ميزان 4 ديوپتر و بيشتر براي هر چشم.
هزينه آمبولانس (داخل شهري و بين شهری) و ساير فوريت‌های پزشكی در صورتی كه نهايتا به بستری شدن بيمه شده در بيمارستان گردد.در بيمه‌نامه درمان گروهی، جهت تعداد بيش از 4000 نفر، تخفيفات گروهی از 5 درصد الي 20 درصد اعمال می‌گردد.